Polityka Prywatności

Polityka prywatności

W serwisie castinglove.net priorytetem jest kwestia zachowania prywatności odwiedzających nas Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z ofertą proponowaną przez serwis.
Każdemu Użytkownikowi który udostępnił nam swoje dane osobowe, wypełniając formularz rejestracyjny , zapewniamy dostęp do dotyczących go danych, możliwość
ich weryfikacji lub ich usunięcia.
Serwis castinglove.net nie użycza, nie przekazuje i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, bez wiedzy i zgody samegozainteresowanego, z wyjątkiem dotyczącym instytucji państwowych występujących o te dane z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz.U. Nr 144 poz. 1204 /.
Osoby korzystające z serwisu mają dostęp tylko do tych danych, na które wyraził zgodę Użytkownik.
Tylko osoby upoważnione przez Administratora mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, dane podane przy rejestracji znasz tylko Ty i osoby upoważnione przez
Administratora serwisu.
Serwis castinglove.net jest przeznaczony dla Użytkowników, którzy ukończyli co najmniej 13 lat.
W serwisie castinglove.net nie ma miejsca na treści które są sprzeczne z prawem polskim, naruszające dobre obyczaje i powszechnie uznane za nieetyczne,nawołujące do nienawiści rasowej,wyznaniowej, etnicznej oraz treści pornograficzne.
Serwis castinglove.netzobowiązuje się do monitorowania,modyfikowania lub usuwania treści,zdjęć,filmów uznanych za niewłaściwe,nieprzyzwoite,niezgodne z regulaminem castinglove.netDostęp do Serwisu jest możliwy poprzez serwer .
Jest to oddzielny komputer pełniący rolę serwera. Dzięki temu możemy serwer skonfigurować optymalnie dla potrzeb Serwisu, ułatwia to szybsze ładowanie się stron
www.castinglove.net
a praca całego portalu jest bardziej stabilna.
Serwis castinglove.net stosuje tzw.pliki cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika.
Pliki cookies to informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika ,którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Użytkownika, o ile umożliwia mu to jego przeglądarka www, jednak wyłączenie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu.
Pliki cookies są używane do zbierania ogólnych informacji o korzystaniu ze stron przez Użytkowników, czas życia plików cookies jest bardzo krótki i są one usuwane po zakończeniu sesji.
Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników,a Serwis korzystając z nich nie ustala ich tożsamości. Jako Użytkownik Rajbox.pl przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę,
że zgromadzone informacje mogą służyć do kontaktowania się z Tobą i przesyłania doatkowych informacji takich jak powiadomienia, uaktualnienia, reklamy i inne niezbędne do prowadzenia działalnośći i zapewnienia odpowiedniej jakośći usług przez Serwis.
Gwarantujemy że wszyscy Użytkownicy Serwisu to osoby prawdziwe,Serwis nie korzysta z usług innych podmiotów w celu zwiększenia liczby kontaktów.
Prywatności na stronie Serwisu Rajbox.pl jest udostępniona wszystkim
zainteresowanym.
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu Serwisu castinglove.net, prywatności
oraz korzystania z serwisu prosimy kierować e-mailem pod adres :
kontakt z Administratorem na stronach serwisu.

Postanowienia końcowe

1.castinglove.net zastrzega sobie praw zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.
Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej , o ile nie zastrzeżono inaczej.
2.Serwis zastrzega sobie prawo do zaniechania lub ograniczenia zakresu świadczenia usług bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników o tym zamiarze.
3.Niniejszy regulamin jest własnością Serwisu castinglove.net W związku z tym używanie, rozpowszechnianie ,powielanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub fragmentów
bez wcześniejszego ustalenia tego z Serwisem jest